22.05.2015 roku na zaproszenie Poznańskiego Oddziału PTOiTR miałem przyjemność wygłosić prezentację na temat różnych rozwiązań w skomplikowanych przypadkach obluzowań stawu biodrowego.