35-205 Rzeszów, ul. Dukielska 4/1L +48602191974
0

PROTEZY DLA JUNIORÓW :-)

W przypadku pacjentów młodych lub bardzo młodych współczesna technologia oferuje wiele rozwiązań głównie niecementowanych – poszczególne modele protez różnią się w szczegółach. Powinny one być dokładnie znane operatorowi ponieważ pozwala to na optymalny dobór konkretnych implantów. Podczas wyboru najważniejsza jest jednak budowa (ewentualne deformacje) oraz jakość tkanki kostnej. Niestety nie mamy na nią wpływu dlatego tak istotna jest ocena i sugestia doświadczonego operatora.

Podstawową zasadą jest zastąpienie obu zniszczonych naturalnych powierzchni stawowych sztucznymi. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na długość funkcjonowania sztucznego stawu jest rodzaj powierzchni pracujących (rodzaj artykulacji). Występują cztery podstawowe artykulacje tj. metal-metal, metal-polietylen, ceramika-polietylen oraz ceramika-ceramika.

Obecnie za najlepsze opcje połączenia dające szansę na najdłuższą prawidłową pracę uważa się dwie ostatnie ceramika-ceramika i ceramika-polietylen (najlepiej stabilizowany wit. E). Niestety niski poziom finansowania w ramach ubezpieczenia znacznie utrudnia a czasem uniemożliwia zastosowanie najnowocześniejszej artykulacji z powodu dużych kosztów tych implantów co jest dużym problemem w przypadku leczenia operacyjnego bardzo młodych chorych.

Powierzchnie pracujące występują w protezach powierzchniowych oraz trzpieniowych te ostatnie występują w różnych wersjach związanych głównie z ich wielkością i miejscem osadzenia. Wyróżniamy protezy szyjkowe, przynasadowe, standardowe oraz długie trzpienie rewizyjne.

W ostatnich czasach niestety protezoplastyka powierzchniowa czyli kapoplastyka jest coraz rzadziej stosowana z powodu gorszych wyników wynikających głównie z trudnej techniki operacyjnej. Dla zwolenników tego rozwiązania stworzono implanty, które mimo resekcji głowy kości udowej i zastosowaniu trzpienia pozwalają na maksymalne odtworzenie naturalnych warunków anatomicznych i biomechaniki stawu. Możliwe jest to dzięki fabrycznie zintegrowanej z panewką ceramiczną wkładką, pozwala to na zastosowanie znacznie większych ceramicznych głów protezy, które zbliżone są wielkością z naturalną (usuwaną) głową kości udowej.

Niestety wadą tego rozwiązania jest koszt implantów dlatego  opcja ta dostępna jest w przypadkach wymian komercyjnych stawu u aktywnych, wymagających chorych mogących sobie pozwolić na osobiste sfinansowanie tej procedury.