35-205 Rzeszów, ul. Dukielska 4/1L +48602191974
0

Jakie jest ryzyko i możliwe powikłania po całkowitej wymianie stawu biodrowego?

Możliwe powikłania:

  • Zakażenie,
  • Zakrzepy i zatory,
  • Złamanie kości udowej,
  • Zwichnięcie protezy,
  • Skostnienia pozaszkieletowe,
  • Alergia na składniki protezy,
  • Nadmierne skrócenie lub wydłużenie operowanej kończyny,
  • Uszkodzenie nerwów i naczyń krwionośnych,
  • Uszkodzenie mięśni,
  • Wczesne obluzowanie protezy (zależy od wielu czynników np. jakości kości, wagi chorego, rodzaju protezy, stosowania się chorego do zaleceń).

Wróć do pytań