35-205 Rzeszów, ul. Dukielska 4/1L +48602191974
0

POZNAJ MNIE

Specjalista Ortopeda Traumatolog

ARTUR ŁAZORKO


Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. prof. K. Skubiszewskiego w Lublinie (1994-2000). Po stażu podyplomowym w latach 2003-2004 Asystent Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Ośrodkiem Endoprotezoplastyki Stawu Biodrowego i Kolanowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Przez 12 lat asystent Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dorosłych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Świętej Jadwigi Królowej. Od 2006 roku do chwili obecnej Starszy Asystent Oddziału Ortopedii i Traumatologii Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa. Tytuł specjalisty uzyskał po zdaniu egzaminu 25.11.2009 roku.

Poza miejscem pracy umiejętności i doświadczenie zdobywał również na licznych kursach i szkoleniach teoretycznych oraz praktycznych organizowanych w kraju i za granicą prowadzonych w najlepszych ośrodkach ortopedycznych.
 
Specjalizuje się w operacyjnym leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego. Odbył szkolenia z wymiany stawu biodrowego w zakresie najnowocześniejszych obecnie i najbardziej zaawansowanych technik małoinwazyjnych (kapoplastyka BHR, BMHR i short-stem, dostęp międzymięśniowy) oraz zaawansowanych technik rewizji stawu biodrowego w tym repozycji i stabilizacji złamań miednicy. Posiada również duże doświadczenie w wymianie stawu biodrowego u chorych ze znacznymi jego deformacjami powstałymi w przebiegu chorób rozwojowych np. złuszczenia, martwicy jałowej głowy kości udowej czy wrodzonego zwichnięcia stawu.

 

Szczególne obszary związane ze specjalizacją:

 • protezoplastyka stawu biodrowego z wykorzystaniem najnowocześniejszych, małoinwazyjnych technik, takich jak: dojście międzymięśniowe
 • duże doświadczenie w protezoplastyce tego stawu również u chorych ze znacznymi deformacjami powstałymi w przebiegu chorób rozwojowych lub pourazowych np. martwicy jałowej lub złuszczenia głowy kości udowej, wrodzonego zwichnięcia stawu w przebiegu dysplazji
 • pierwotna i rewizyjna wymiana stawu biodrowego w zakresie wszystkich najbardziej zaawansowanych technik operacyjnych, w tym short-stem, kapoplastyka BHR, BMHR, rekonstrukcje w zaawansowanych ubytkach z użyciem augmentów i wydruków 3D oraz stabilizacji złamań panewki
 • protezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego

W ramach konsultacji w poradni specjalista oferuje:

 • diagnostykę i leczenie urazów i chorób przewlekłych narządu ruchu oraz kwalifikację i planowanie leczenia operacyjnego
 • USG narządu ruchu
 • punkcję stawów i innych przestrzeni anatomicznych kończyn pod kontrolą USG (w zależności od potrzeb podawanie leków, takich jak: kwas hialuronowy, PRP czy Diprofos)

Wykonywane zabiegi operacyjne:

 • biodro – protezoplastyka stawu pierwotna i rewizyjna, usuwanie konfliktu udowo-panewkowego
 • kolano – protezoplastyka stawu pierwotna i rewizyjna, artroskopowe szycie łąkotki i rekonstrukcja więzadeł krzyżowych, leczenie niestabilności rzepki
 • nadgarstek – endoskopowa dekompresja cieśni nadgarstka
 • stopa – operacje korekcyjne deformacji stopy (paluch koślawy, palce młotkowate)
 • repozycja i stabilizacja złamań kończyn górnych, dolnych oraz miednicy (również z wykorzystaniem dostępów wewnątrzbrzusznych)
 • protezoplastyka stawu ramiennego
 • korekcja operacyjna zaburzeń osi kończyn, usuwanie implantów

 
 
 
Zabiegi wykonuje w Specjalistycznym Szpitalu im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa.
 
 

2019
„Problem Cases That Needed/Need Solving”, European Complex Arthroplasty Conference, Seville, Spain

2017
„Wybór trzpienia w protezoplastyce biodra dysplastycznego”, Spotkanie Szkoleniowe Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Mielec
„Protezoplastyka stawu biodrowego w leczeniu złamań panewki”, XVI Bieszczadzka Konferencja Naukowa: Schorzenia i urazy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i miednicy, Arłamów

2016
„Skuteczna implantacja panewki wbijanej – czyli zmagania z tzw. trudnym stawem biodrowym”, Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin
„Jaka panewka – wbijaną proszę – moje spojrzenie na wymianę stawu biodrowego”, Spotkanie Naukowe Podkarpackiego Oddziału PTOiTr, Mielec
„Leczenie złamań okołoprotezowych stawu biodrowego”, 360 Stopni Wokół Ortopedii, Łódź
3rd Annual Complex Revision Meeting Berlin – prezentacja przypadków
„Zastosowanie panewek wbijanych w protezoplastyce trudnych stawów biodrowych”, Koksartroza VIII Sympozjum Międzynarodowe, Katowice

2015
„Rozwiązania warte zastosowania w endoprotezoplastce stawu biodrowego”, Spotkanie Naukowe Poznańskiego Oddziału PTOiTR

2020
„BioSkills ASI Total Hip Arthroplasty”,  Vienna, Austria

2017
„Totally Hip 2017”, Goteborg, Sweden
„Interaction Meeting Revision Hip” Nottingham, United Kingdom
„BioSkills ASI Total Hip Arthroplasty” Vienna, Austria

2016
„Trauma Master Class – Lower Extremities”, Warszawa
„APTUS Foot Launch Symposium”, Basel, Switzerland
„XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedyczego i Traumatologicznego”, Lublin
„3rd Annual Complex Revision Meeting”, Berlin, Germany
„American Academy of Orthopaedic Surgeons 2016 Annual Meeting”, Orlando, Floryda
„Implancast hip and knee revision practice course”, Volmarstein, Germany

2015
„Short Hip Expert Training Minimally Invasive Hip Arthroplasty”, Berlin, Germany
„Revision Hip Bioskills Course”, Newcastle, UK
„VI Polsko-Ukraińska Ortopedyczna Konferencja Naukowa”, Arłamów

2014
„AO Trauma Course Pelvic Advanced” – kurs praktyczny, Graz, Austria
„I Interdyscyplinarne Spotkanie – Przodostopie”, Kraków
XIII Bieszczadzka Konferencja Naukowa „ Knee & Hip”

2013
„Shoulder & Elbow Masterclass Course”, Barcelona, Spain
XII Bieszczadzka Konferencja Naukowa „Profilaktyka i leczenie choroby zwyrodnieniowej”
„Masterclass Primary and Revision Hip”, Ljubljana, Slovenia
„Biomet Hips and Knees Systems”, Scranton/Columbus/Warsaw

2012
Warsztaty kliniczne „Techniki operacyjne protezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego”, Lublin
„Fractures around the Elbow joint. Special focus on the knew VA Elbow System Course”, Berne Switzerland
„Warsaw hip & knee 2012”
„Technika implantacji endoprotezy rotacyjno-zawiasowej stawu kolanowego – ENDURO”

2011
„1st International Knee Symposium”
„Instructional Course Hip. Birmingham Hip Resurfacing, Mid Head Resection” Lucerne, Switzerland
„European Hip Meeting – Status Quo and Future Concepts in Total Hip Arthroplasty”, Warszawa
„System VariAx – trudności, problemy, sukcesy. Warsztaty Elbow & Distal Radius”, Kraków
„5th International Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery”, Poznań

2010
„Szkolenie specjalistyczne z zakresu technik operacyjnych alloplastyki stawu kolanowego protezą Columbus”
„Alloplastyka w schorzeniach i urazach barku”, Kraków
„Innovative Concepts in Hip Arthroplasty”, (prowadzanie Mr Derek McMInn, MD Katowice)

2009
„Realloplastyka stawu biodrowego”, Kraków

2008
„Minimal Invasive HIP Surgery MIS3 Direct anterior approach at the A.S.Z. Hospital”, Aalst, Belgium
„Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu”, Zamość
Chirurgia ręki i chirurgia rekonstrukcyjna
„AO Regional Courses Advances in Operative Fracture Management” , Thessaloniki, Greece

2007
Warsztaty szkoleniowe z zakresu endoprotezoplastyki biodra z zastosowaniem kapoplastyk BHR
„Nowoczesne techniki w endoprotezoplastyce stawu biodrowego”, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ŚUM w Katowicach
„AO Principles in Operative Fracture Management Course”
Kurs: „Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego”.
Warsztaty szkoleniowe z zakresu implantacji protez o krótkim trzpieniu – Metha

2006
„Artroskopia stawu kolanowego”, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kurs „Artroza, Alloplastyka Stawów”, Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego.
Kurs „Wady Stóp” Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego
Kurs praktyczny, Oddział Ortopedii Szpitala Zespolonego w Winsen i Buchholz pod Hamburgiem
Kurs „Postępowanie w złamaniach otwartych i zmiażdżeniowych. Endoprotezoplastyki stawu łokciowego”, Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu w Otwocku i Klinika Chirurgii Plastycznej, Warszawa

2005
Kurs „Diagnostyka USG narządu Ruchu” prowadzony przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii
II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej „Urazy tkanek miękkich w sporcie”, Warszawa
„Więzadło krzyżowe przednie – problemy i kontrowersje w diagnostyce i leczeniu”, Wrocław Sympozjum Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej

2003
Kurs „Chirurgia kolana – problematyka urazowych uszkodzeń stawu kolanowego”, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM w Warszawie