35-205 Rzeszów, ul. Dukielska 4/1L +48602191974
0

PROTEZY DLA SENIORÓW

U osób starszych z gorszą jakością kości częściej stosuje się protezy cementowane (chodzi tutaj o rodzaj połączenia z  kością) oraz artykulację metal / polietylen. Rozwiązanie takie jest w zupełności wystarczające i pozwala zwykle na dobrą funkcję tych chorych do końca ich życia.

W pewnych sytuacjach i przy specyficznej budowie anatomicznej konkretnego pacjenta można stosować inne rozwiązania. Związane jest to głównie z jakością i budową kości oraz potrzebami i aktywnością pacjenta. Ostateczną decyzję  podejmuje lekarz opertor.