23.09.2016 roku wystąpiłem z prezentacją na  zjeździe naukowym POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO zorganizowanym w Lublinie w dniach 22‒24 września 2016 r.