W dniu 06.07.2016 miałem przyjemność wystąpić z prezentacją na sympozjum ortopedycznym w Łodzi dotyczącym zaopatrywania złamań okołoprotezowych kości udowej.